Liiketoiminnan yleiset ehdot

Yleiset ehdot asiakastiedoilla


1) Laajuus

1.1 Nämä Bierothek Marketplace GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleiset sopimusehdot (jäljempänä "GTC") koskevat kaikkia tavaroiden toimitussopimuksia, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa koskien Myyjän verkkokaupassa esitellyissä tuotteissa sopimat ehdot. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen täten vastustetaan, ellei toisin ole sovittu.

1.2 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan vastaavasti kuponkien toimitussopimuksiin, ellei toisin ole sovittu.

1.3 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan vastaavasti lippujen toimitussopimuksiin, ellei muuta ole nimenomaisesti määrätty. Nämä ehdot säätelevät vain tiettyjen myyjän tuotekuvauksessa mainittujen tapahtumien lippujen myyntiä, eivät näiden tapahtumien toteutusta. Tapahtumien toteuttamiseen sovelletaan vain osallistujan ja järjestäjän välisessä suhteessa olevia lain säännöksiä sekä järjestäjän mahdollisia poikkeavia ehtoja. Ellei myyjä ole myös järjestäjä, hän ei ole vastuussa tapahtuman asianmukaisesta toteuttamisesta, josta vastaava järjestäjä on yksin vastuussa.

1.4 Kuluttaja näissä yleisissä ehdoissa on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaisiin tarkoituksiin, joita ei voida pääasiallisesti katsoa kuuluvan hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa.

1.5 Yrittäjä näissä yleisissä ehdoissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiö, joka oikeustoimia tehdessään toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa.


2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät edusta myyjän sitovia tarjouksia, vaan niiden tarkoituksena on tehdä asiakkaalle sitova tarjous.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Asetettuaan valitut tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas jättää ostoskorissa olevista tuotteista laillisesti sitovan sopimustarjouksen klikkaamalla tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

- lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on tilausvahvistuksen vastaanottaminen asiakkaalta, tai

- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on tavaran vastaanottaminen asiakkaan toimesta tai

- pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.

Jos useita edellä mainituista vaihtoehdoista on olemassa, sopimus tehdään sinä ajankohtana, jolloin jokin edellä mainituista vaihtoehdoista esiintyy ensimmäisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämistä seuraavana päivänä ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Mikäli myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan tämä tarjouksen hylkäämiseksi siten, että asiakas ei ole enää sidottu hänen aieilmoituksensa.

2.4 Jos valitset PayPalin tarjoaman maksutavan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta, PayPalin lainkäyttövallan alaisuudessa -Käyttöehdot, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - alla Maksuehdot ilman PayPal-tiliä ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilauksen yhteydessä, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas painaa tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.5 Kun tarjous jätetään myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen solmimisen jälkeen ja lähettää asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä) tilauksen lähettämisen jälkeen . Myyjä ei julkaise sopimustekstiä tämän jälkeen. Mikäli asiakas on luonut käyttäjätunnuksen myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivuille ja asiakkaalla on niihin pääsy maksutta salasanasuojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaava kirjautumistiedot.

2.6 Ennen tilauksen sitovaa jättämistä myyjän verkkotilauslomakkeen kautta asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino tunnistaa syöttövirheet paremmin voi olla selaimen suurennustoiminto, joka suurentaa ruudun näyttöä. Osana sähköistä tilausprosessia asiakas voi korjata syötteitään tavanomaisilla näppäimistön ja hiiren toiminnoilla, kunnes hän napsauttaa tilausprosessin viimeistelypainiketta.

2.7 Saksan ja englannin kielet ovat käytettävissä sopimuksen tekemiseen.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauksen käsittelyn kautta. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti roskapostisuodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolien lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille.

2.9 Tilattaessa alkoholijuomia asiakas vahvistaa tilausta tehdessään, että hän on saavuttanut lain edellyttämän vähimmäisiän. Myyjä varmistaa iänvarmistusjärjestelmän avulla, että asiakas on saavuttanut lakisääteisen vähimmäisiän. Tavarat luovutetaan siis vain, jos asiakkaan ikä on varmistettu onnistuneesti ja asiakas on tunnistettu.


3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta löytyy myyjän peruutusehdoista osoitteessa https://bierothek.de/service/widerrufsbelehrung .


4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdollisista ylimääräisistä toimitus- ja toimituskuluista ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Maksuvaihtoehdot ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos ennakkomaksusta on sovittu pankkisiirrolla, maksu erääntyy välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhempää eräpäivää.

4.4 Jos valitset ”PayPal”-maksupalvelun kautta tarjotun maksutavan, maksu käsitellään PayPalin kautta, vaikka PayPal voi käyttää tähän tarkoitukseen myös kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien palveluita. Mikäli myyjä tarjoaa myös PayPalin kautta maksutapoja, joissa hän suorittaa ennakkomaksuja asiakkaalle (esim. tiliostos tai maksu erissä), hän siirtää maksuvaatimuksensa PayPalille tai PayPalin tilaamalle maksupalveluntarjoajalle, joka on nimenomaisesti nimetty asiakas. Ennen myyjän luovutusilmoituksen hyväksymistä PayPal tai PayPalin tilaama maksupalveluntarjoaja suorittaa luottotarkastuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää oikeuden evätä asiakkaalta valitsemansa maksutavan, jos sekin tulos on negatiivinen. Mikäli valittu maksutapa hyväksytään, tulee asiakkaan maksaa laskun summa sovitun maksuajan kuluessa tai sovituin maksuvälein. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa maksuja vain PayPalille tai PayPalin tilaamalle maksupalveluntarjoajalle, jolla on velkaa vapauttava vaikutus. Kuitenkin myös vaateiden siirtämisen yhteydessä myyjä on edelleen vastuussa yleisistä asiakaskyselyistä, esim. B. tavaroista, toimitusajasta, toimituksesta, palautuksista, reklamaatioista, peruutusilmoituksista ja lähetyksistä tai hyvityslaskuista.

4.5   Jos valitset "mollie"-maksupalvelun kautta tarjotun maksutavan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Mollie BV:n kautta, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "mollie"). Mollien kautta tarjottavat yksittäiset maksutavat välitetään asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Mollie voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluita, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Lisätietoja "molliesta" on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.mollie.com /de/ .

4.6 Jos valitset "Stripe"-maksupalvelun kautta tarjotun maksutavan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe"). Stripen kautta tarjottavat yksittäiset maksutavat välitetään asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Stripe voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluita, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle voidaan ilmoittaa erikseen. Lisätietoja Stripestä on saatavilla verkossa osoitteessa https://stripe.com/de.

4.7 Jos valitset luottokorttimaksutavan Stripen kautta, laskun summa erääntyy heti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe"). Stripe varaa oikeuden suorittaa luottotarkastuksen ja hylätä tämän maksutavan, jos luottotarkastus on negatiivinen.


5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Mikäli myyjä tarjoutuu lähettämään tavaran, toimitus tapahtuu myyjän ilmoittamalla toimitusalueella asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä myyjän tilauksen käsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaan vastuulla olevista syistä, asiakas vastaa myyjälle tästä aiheutuneista kohtuullisista kuluista. Tämä ei koske toimituskuluja, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Mikäli asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuksen toimituskuluihin sovelletaan myyjän peruutusehdoissa mainittuja ehtoja.

5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on toimittanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavalla määrätylle henkilölle tai laitokselle. suorittaa lähetyksen. Jos asiakas toimii kuluttajana, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy pääsääntöisesti vasta, kun tavarat luovutetaan asiakkaalle tai vastaanottajalle valtuutetulle henkilölle. Tästä poiketen myös kuluttajien kannalta myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen riski siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on toimittanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muuten valtuutetulle henkilölle tai laitokselle. suorittaa lähetyksen, jos Asiakas on tilannut kuljetuksen huolitsijalle, huolitsijalle tai muulle lähetyksen suorittamiseen määrätylle henkilölle tai laitokselle eikä myyjä ole aiemmin nimennyt tätä henkilöä tai laitosta asiakkaalle.

5.4 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimus virheellisen tai virheellisen toimituksen yhteydessä. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että toimittamatta jättäminen ei ole myyjän syytä ja myyjä on tehnyt toimittajan kanssa erityisen katekaupan asianmukaisesti. Myyjä tekee kaikkensa hankkiakseen tavarat. Mikäli tavaraa ei ole saatavilla tai se on vain osittain saatavilla, asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi ja vastike palautetaan välittömästi.

5.5 Omatoiminen nouto ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.6 Kupongit toimitetaan asiakkaalle seuraavasti:

- sähkopostilla

- postitse

5.7 Liput toimitetaan asiakkaalle seuraavasti:

- sähkopostilla

- postitse


6) Omistuksen säilyttäminen

Jos myyjä suorittaa ennakkomaksuja, hän pidättää itsellään toimitetun tavaran omistusoikeuden, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.


7) Vikavastuu (takuu)

7.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta. Tästä poiketen tavaroiden toimitussopimuksia koskee seuraavaa:

7.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,

- myyjä voi valita lisäsuorituksen tyypin;

- Uuden tavaran osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta;

- Käytettyjen tavaroiden osalta virheistä johtuvat oikeudet ja vaateet poissuljetaan;

- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus suoritetaan virhevastuun puitteissa.

7.3 Edellä säädetyt vastuunrajoitukset ja määräaikojen lyhentäminen eivät päde

- asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,

- jos myyjä on vilpillisesti salannut virheen,

- tavaroista, joita on käytetty rakennuksessa niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen viallisuuden,

- myyjän velvollisuudesta toimittaa päivityksiä digitaalisille tuotteille digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimitussopimuksissa.

7.4 Lisäksi yrittäjien osalta olemassa olevien oikeussuojavaatimusten lakisääteiset vanhentumisajat eivät muutu.

7.5 Jos asiakas toimii HGB §:ssä tarkoitettuna kauppiaana, hänellä on HGB §:n 377 mukainen kaupallinen velvollisuus tutkia ja raportoida valitukset. Jos asiakas ei noudata siellä säädettyjä ilmoitusvelvollisuuksia, tavara katsotaan hyväksytyksi.

7.6 Mikäli asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimittajalle toimitetusta tavarasta, jossa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata tätä, tällä ei ole vaikutusta hänen laillisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.


8) Lahjakortin lunastus

8.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavissa olevat lahjakortit (jäljempänä "lahjakortit") voidaan lunastaa vain myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.

8.2 Lahjakortteja ja lahjakorttien loppusummaa voi lunastaa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun. Jäljellä oleva luotto hyvitetään asiakkaalle eräpäivään asti.

8.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin suorittamista. Jälkilaskutus ei ole mahdollista.

8.4 Yhdellä tilauksella voi myös lunastaa useita lahjakortteja.

8.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostoon, ei ylimääräisten lahjakorttien ostamiseen.

8.6 Mikäli lahjakortin arvo ei riitä kattamaan tilausta, voidaan erotuksen selvittämiseksi valita jokin muu myyjän tarjoama maksutapa.

8.7 Lahjakortin loppuosaa ei makseta käteisellä eikä korolla.

8.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa purkavia maksuja lahjakortin lunastaneelle haltijalle myyjän verkkokaupassa. Tämä ei päde, jos myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi tietämätön siitä, ettei hänellä ole valtuutusta, kyvyttömyyttä tai valtuutuksen puutetta edustaa vastaavaa omistajaa.


9) Sovellettava laki

Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, lukuun ottamatta lakeja, jotka koskevat irtaimen tavaran kansainvälistä ostoa. Kuluttajille tämä lainvalinta koskee vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen maan lain pakottavien säännösten nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on.


10) Toimivallan paikka

Jos asiakas toimii kauppiaana, julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tai Saksan liittotasavallassa sijaitsevana julkisoikeudellisena erityisrahastona, kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riitojen yksinomaisena toimivaltana on myyjän toimipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, myyjän toimipaikka on yksinomainen toimivalta kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaatimukset voidaan katsoa asiakkaan ammatillisen tai kaupallista toimintaa. Edellä mainituissa tapauksissa myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus hakea muutosta asiakkaan kotipaikan tuomioistuimeen.


11) Käytännesäännöt

- Myyjä on alistanut itselleen Trusted Shops -laatukriteerit, jotka ovat nähtävissä Internetissä osoitteessa https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.


12) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

12.1 EU:n komissio tarjoaa foorumin online-riitojenratkaisuun Internetissä seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä tuomioistuimen ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseksi verkko-osto- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osallisena.

12.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa.


Tilanne: 29.8.2023

;